ถิรจิตฺโต

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ถิรจิตฺโต อ่านว่า ถิระจิดโต  แปลว่า ผู้มีจิตมั่นคง