ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว, กายเป็นบ่าว, ใจเป็นนาย, ดอกบัว, ดอกบัวสีชมพู
ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว, กายเป็นบ่าว, ใจเป็นนาย, ดอกบัว, ดอกบัวสีชมพู