ติสฺสโร

พฤศจิกายน 12, 2018 0 Comments

ติสฺสโร อ่านว่า ติสสะโร แปลว่า ผู้ระลึกถึงพระรัตนตรัย