คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

รวม #ข้อคิดคติธรรมคำสอน
จาก #ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร, นิ้ว, นิ้วมือ, มนุษย์, มนุษย์มีดี, ถือสา, ไม่ถือสา, กิเลส, โลภ, โกรธ, หลง, ถือตัว
คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม, ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร, 

นิ้วทุกนิ้ว ยาวไม่เท่ากัน
แต่ก็มีความสำคัญเหมือนกัน
คนเราไม่เหมือนกัน
แต่ก็มีประโยชน์เหมือนกัน
อย่างประมาทกัน อย่าดูถูกกัน
ให้สามัคคีกัน รักกัน ช่วยเหลือกัน

เป็นมนุษย์ให้มีดี ๓ อย่าง
๑. ให้มีใจดี
๒. ให้มีวาจาดี
๓. ให้ทำแต่สิ่งดี ๆ
แล้วจะเจอจะได้ในสิ่งดี ๆ

อ่านเพิ่มเติม “คติธรรมคำสอน ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร”

ความทุกข์

ความทุกข์    ความสุขไม่มีประตู

                                          ขอบคุณเครดิตคติธรรมคำคมจาก (พระอาจารย์พยอม  กลฺยาโณ)

ถึงที่สุด จุดหนึ่ง จึงได้คิด

ถึงที่สุด จุดหนึ่ง จึงได้คิด
ด้วยหลงผิด ติดบ่วง ความห่วงหา
รู้ปล่อยวาง ทางสุข ทุกนิทรา
ลืมคำว่า..“ของเรา” #เขาและคุณ

ถึงที่สุด, จุดหนึ่ง, จึงได้คิด, หลงผิด, ติดบ่วง, ความห่วงหา, ปล่อยวาง, สุข, ทุกข์, ของเรา, our, snare, mistake, The most 
ถึงที่สุด, จุดหนึ่ง, จึงได้คิด, หลงผิด, ติดบ่วง, ความห่วงหา, ปล่อยวาง, สุข, ทุกข์, ของเรา, our, snare, mistake, The most

ขอบคุณเครดิตภาพ และคำคมดี ๆ จาก พระมหาณัฐพงศ์ วณฺณโสภโณ

จิตที่ไม่หวั่นไหวต่อ นินทา สรรเสริญ

จิตไม่หวั่นไหว, นินทา, สรรเสริญ, ภิกษุ, พระ, พระพุทธเจ้า, พระศาสดา, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, Buddha, The Buddha, เส้นทาง, road
พระพุทธเจ้า, พระศาสดา, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, Buddha, The Buddha, เส้นทาง, road

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือ นินทา สรรเสริญ นั้น

เป็นจิตใจที่ประเสริฐยิ่ง ภิกษุทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์นี้ผู้ใดฝึกฝนตนให้เป็น

คนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุด ม้าอัสดร ม้าสินธพ

พยาช้าง ตระกูลมหานาคที่ได้รับการฝึกดีแล้ว จัดเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ แต่บุคคล

ที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้น”

ขอบคุณเครดิตภาพ และบทความจาก Surajak Suveero

ถ้าต้องการอิสระ

ถ้าต้องการอิสระ   ต้องชนะตัวเอง

                                    ขอบคุณเครดิตคติธรรมคำคมจาก   (พระอาจารย์พยอม  กลฺยาโณ)

ยศช้างขุนนางพระ

     ยศตำแหน่งของพระ ต้องเอาอย่างช้างศึกของพระราชา เพราะแม้พระราชา

จะพระราชทานยศอันสูงศักดิ์แก่ช้างสักเท่าไร ช้างก็มิได้หลงไหลมัวเมาใน

ยศตำแหน่งนั้น หากแต่ยังทำหน้าที่ตนเองตามปกติ คือถึงเวลามีศึกสงคราม 

ช้างก็ออกรบด้วยความกล้าหาญ และสิ่งที่ช้างต้องการ  ก็คือกล้วยและอ้อย

เป็นอาหารเติมพลังเช่นเดิม พระเองก็เช่นกัน 

 

ยศตำแหน่งนั้นนี้ ก็มิได้มีไว้เพื่อข่มเหงหรือรังแกเบียดเบียนกัน หรือเพื่อมุ่งประโยชน์แก่ตนฝ่ายเดียวอย่างลืมหูลืมตา

หากแต่ต้องทำใจกายให้ได้ดั่งช้างทรงของพระราชา ทำหน้าที่แห่งความเป็นพระให้สม่ำเสมอดีงามสืบไป

ส่วนที่เป็นนั่นนี่ ก็เพื่อได้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ส่วนที่ให้เป็นตำแหน่งนั้นนี้ ให้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ ก็เป็นเพื่อจะได้ทำหน้าที่

ควบคุมปกครองคณะอีกชั้นหนึ่ง ที่นอกเหนือไปจากพระธรรมวินัย เพื่อความมั่นคงอยู่รอดของพระพุทธศาสนา

พระธรรมวินัยและเพื่อความมั่นคงของสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสำคัญ ยศตำแหน่งของพระ

ก็มีไว้เพื่อรักษาพระธรรมวินัย หาใช่เพื่อประโยชน์อื่นใด หากจะเป็นที่มาของลาภสักการะและทรัพย์อยู่บ้าง ก็มีไว้เพื่อ

เป็นสะพานสร้างบุญกุศลให้สังคม และช่วยเหลืองานพระศาสนาจุนเจือสังคมเป็นสำคัญ

ยศ, ตำแหน่งพระ, ยศพระ, พัด, พัด ป.ธ.๖, พัด ป.ธ. 6, พัดประโยค ๖, พัดเหลือง, ประโยค ๖,
พัดประโยค ๖

#พระก็ยังเป็นพระ

แม้จะเอาหัวโขน ยศฐาบรรดาศักดิ์ไปยัดให้ พระก็ยังฉันข้าว ฉันอาหารที่โยมถวายด้วยศรัทธา บำเพ็ญสมณะกิจ

บิณฑบาต สวดมนต์ เจริญภาวนา ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ เป็นเนื้อนาบุญ เป็นกำลังหลักให้สังคมสืบต่อไป

เมื่อทราบความประสงค์ดังนี้แล้ว จึงใคร่ขอพระคุณท่าน ได้ทบทวนตริตรอง และจงรับธุระพระพุทธศาสนา ตามหน้าที่

ให้ประสบผล จงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนา เทอญ

 

ขอบคุณบทความจาก พระมหาจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ