เกิดในที่ไหนดี

เกิดในที่ไหนดี, เกิดในที่ดี, เกิดในที่แย่, เกิดที่ไหน, เกิด, กลอน, กลอนธรรมะ, Birthdays

เกิดในที่ ที่ดี นั้นดีแน่
เกิดในที่ ที่แย่ ก็ดีได้
เกิดในที่ ที่ดีแล้วแย่ มีถมไป
เกิดที่ไหน ก็ดีได้ ถ้าใฝ่ดี”
…………ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราเลือกเอง……………….

ขอบคุณ กลอนดี ๆ จาก วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ขอนเเก่น

เมื่อผูกพัน

เมื่อผูกพัน, ผูก, ยึด, ลายมือสวย, คัดไทย, ปล่อยวาง, แก้ได้, ผูกพัน, กลอน

เมื่อผูกพันสิ่งใดอะไรเข้า

อย่าผูกเอายึดมาเพียงว่า..เพื่อ

ยึดก็จริง..อย่ามั่นพันคลุมเครือ

ควรผูกเผื่อแก้ได้ปล่อยวางเป็น

 

ขอบคุณกลอนดี ๆ จาก เพจ : ธรรมะจากผี

ทางออกมีเสมอ

ทางออกมีเสมอ, ทางออก, วงกต, ทางวงกต, เล่นเกมส์เขาวงกต, ทาง, ทางแก้ไข, หนทาง, อุปสรรค, ปัญหา, ผิดหวัง, สมหวัง, แก้ไข

หมื่นทางตัน ยังมี “ทางออก” เสมอ
หมื่นปัญหาที่พบเจอ ย่อมมี ” ทางแก้ไข”
หมื่นอุปสรรค ยังมี “หนทาง” ให้ฝ่ามันไป
หมื่นความผิดหวังใดๆ ย่อมมี “วันแห่งความสมหวัง”