คืนวันอันมีค่า

night, คืนวันอันมีค่า, วันเวลา, เวลา, คืนวันล่วงไป, ชีวิตลดน้อย, วันคืน, วันคืนแต่ละวันอย่าให้ล่วงไปเปล่า, อโมฆํ

§ คืนวันอันมีค่า
__________

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา~อปฺเปน พหุเกน วา
ยํ ยํ วิวหเต รตฺติ~ตทูนนฺตสฺส ชีวิตํ.

(ขุ. เถร. ๒๖/๓๓๕/๓๕๙ สิริมณฺฑเถรคาถา)

วันคืนแต่ละวันอย่าให้ล่วงไปเปล่า มากหรือน้อยขอให้ได้อะไรบ้า
วันคืนล่วงเลยไปเท่าใด ชีวิตก็ลดน้อยลงไปเท่านั้น

ขอบคุณเครดิตภาพและข้อมูลจาก คีรีวัน มารัญชยะ

ใบแรกอ่อน

ใบแรกอ่อน, อ่อนเยาว์, สีเขียว, ใบไม้, ใบไม้สีเขียวอ่อน, ใบไม้สีเขียว, ป่า, เถาวัลย์

อ่อนเยาว์ เหงาเงียบ เรียบง่าย

เดียวดาย ชายดง พงป่า

สร้างดิน ชุ่มน้ำ ฉ่ำฟ้า

รักษา โลกไว้ ให้มนุษย์

วันมาฆบูชา

พระพุทธเจ้า, เวฬุวนาราม, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓, พระสงฆ์เดินทางมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย ถึง ๑,๒๕๐ องค์,  วันมาฆบูชา, วันจาตุรงค์สันนิบาต, พระสงฆ์, พระสงฆ์นั่งแวดล้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ เวฬุวนาราม จนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ได้มีพระสงฆ์เดินทางมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย ถึง ๑,๒๕๐ องค์ จึงถือวันนี้ว่า “วันมาฆบูชา” คือ “วันจาตุรงค์สันนิบาต” เป็นการประชุมมีองค์ ๔

ขอบคุณเครดิตรูปภาพจาก CP โดย อัมมิกอุบาสก

ดอกหญ้าโคกกระสุน

ดอกหญ้าบานอยู่ข้างริมทางเท้า

คงแอบเหงาแอบฝันถึงวันใหม่

ฉันมีเพียงสายตามาห่วงใย

เพื่อปลอบใจดอกหญ้าค่าควรเมือง

ดอกหญ้าโคกกระสุน, ดอกหญ้า, ดอกหญ้าสีเหลือง, ดอกไม้, ดอกไม้สีเหลือง, แอบเหงา, ริมทาง, ริมทางเท้า, วันใหม่