ให้อภัย

มีนาคม 20, 2021 0 Comments

ขอบคุณกลอนธรรมะ และภาพประกอบ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสี …

ปล่อยวาง บางเบา release

กุมภาพันธ์ 6, 2021 0 Comments

ขอบคุณคติธรรม คำกล่อน และภาพประกอบ จากพระมหาวิทยา ปริปุ …

คนสวย คนรวย คนเก่ง คนกล้า

มกราคม 31, 2021 0 Comments

ขอบคุณกลอนธรรมะ และภาพประกอบ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสี …

ใจเขา ใจเรา

เมษายน 26, 2019 0 Comments

ใจคน ใจใคร ก็ใจเขา จะให้เหมือน ใจเรา กระไรได้ ต่างคน ต่ …

ชีวิตประเสริฐ

เมษายน 26, 2019 0 Comments

ศีลเป็นสะพาน  ทานเป็นเสบียง  ภาวนาเป็นตะเกียง นำไปสู่ชี …

จงทำดี แต่อย่าอวดดี

เมษายน 17, 2019 0 Comments

ขอบคุณเครดิตรูปภาพ คติธรรมคำกลอน ดีๆ จาก พระมหาวิทยา ปร …

เมื่อโลกเสื่อม

เมษายน 17, 2019 0 Comments

ไร้ภิกษุเสื่อมสิ้น ศีลพรต ไร้ศาสน์เสื่อมธรรมบท บ่งอ้าง …

ทำกรรมเลว คนดีติเตียน แต่คนชั่วพากันชม

เมษายน 17, 2019 0 Comments

ขอบคุณบทกลอนธรรมะ คติธรรมะ ดีๆ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณ …