พระมาโปรด

โอกาสนี้        โชคดีหนา        พระมาโปรด

จงเลิกโกรธ               เลิกหงุดหงิด    เลิกริษยา

เลิกมักง่าย                มลายสิ้น         เลิกนินทา

เลิกพูดจา                 ลามลวน          ไม่ชวนฟัง

          เลิกซุ่มซ่าม     หยามเหยียด     เลิกเกียจคร้าน

เลิกเป็นพาล              อวดโต            คุยโอหัง

เลิกฟุ่มเฟือย             เย่อหยิ่ง            เลิกชิงชัง

เลิกเบียดบัง              ราษฎร์หลวง      เลิกลวงกัน

         เลิกคิดชั่ว        มัวหมอง           คิดปองร้าย

เลิกอบาย-                มุข                  เป็นสุขสันต์

ฝิ่นกัญชา                 ยาเหล้า            อย่าเมากัน

การพนัน                  เลิกล้ม             อย่ายินดี

 

                                         พระบนรถไฟ

มีอะไร น่าโกรธ

           มีอะไร      น่าโกรธ      อย่าโทษเขา

ต้องโทษเรา         ว่าใจ          ไม่เข้มแข็ง

เรื่องน่าโกรธ         แม้ว่า          จะมาแรง

ถ้าใจแข็ง             เหนือกว่า    ชนะมัน

           จงมองโลก   ให้เห็น    เป็นความว่าง

มีสติ            ทุกทาง      ที่เคลื่อนไหว

ถอนความเห็น      เป็น “ตน”   ให้พ้นใจ

มัจจุราช               จักไม่         มองเห็นแล

 

                                                                             นพ   อนัตตา

ไม้จะดี

          ไม้จะดี        ก็เพราะมี      กระพี้หุ้ม

เป็นเกราะกุม         แก่นไว้          มิให้หมอง

กอบกิจใด             ใฝ่จิต            คิดปรองดอง

ถ้าขืนข้อง             มองแต่แก่น   จะแค้นใจ

 

                                             หลวงพ่อสีหนาทภิกฺขุ

เมื่อยามฉัน (คนตาย คนเป็น)

       เมื่อยามฉัน         เป็นอยู่ไซร้           ในบัดนี้

แต่เดิมที                       เขาก็เป็น               เหมือนเช่นฉัน

เมื่อยามเขา                   นอนอยู่ไซร้           ในโลงนั้น

ไม่ช้าพลัน                     ฉันจะเป็น             เช่นเขาเอย.

 

                                                        หลวงพ่อปัญญานันทะ

ผู้ให้ชื่อว่าอะไร

ผู้ให้ชื่อว่าอะไร, ผู้ให้, ผู้ให้ข้าว, ผู้ให้ผ้า, ผู้ให้ยานพาหนะ, ผู้ให้ประทีบโคมไฟ, ให้กำลัง, ให้ผิวพรรณ, ให้ความสุข, ให้จักษุ

อนฺนโท พลโท โหติ วตฺถโท โหติ วณฺณโท

ยานโท สุขโท โหติ ทีปโท โหติ จกฺขุโท

ผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลัง

ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ

ผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข

ผู้ให้ประทีบโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ

(สํ.ส. ๑๕/๔๔)

 

ขอบคุณเครดิตภาพ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

ความสุขกับความทุกข์

ความสุขกับความทุกข์, ความสุข, ความทุกข์, สุข, ทุกข์, โลกธรรม, ความจริง, กลอน

โลกนี้ไม่มีใครไร้ความทุกข์

มีแต่สุขอย่างเดียวอย่าเที่ยวหา

โลกธรรมความจริงสิ่งธรรมดา

จะเฮฮาโศกเศร้าค่าเท่ากัน

 

ขอบคุณเครดิตภาพ และกลอนธรรมะดี ๆ จากพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

เกิดในที่ไหนดี

เกิดในที่ไหนดี, เกิดในที่ดี, เกิดในที่แย่, เกิดที่ไหน, เกิด, กลอน, กลอนธรรมะ, Birthdays

เกิดในที่ ที่ดี นั้นดีแน่
เกิดในที่ ที่แย่ ก็ดีได้
เกิดในที่ ที่ดีแล้วแย่ มีถมไป
เกิดที่ไหน ก็ดีได้ ถ้าใฝ่ดี”
…………ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราเลือกเอง……………….

ขอบคุณ กลอนดี ๆ จาก วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ขอนเเก่น