ใบแรกอ่อน

ใบแรกอ่อน, อ่อนเยาว์, สีเขียว, ใบไม้, ใบไม้สีเขียวอ่อน, ใบไม้สีเขียว, ป่า, เถาวัลย์

อ่อนเยาว์ เหงาเงียบ เรียบง่าย

เดียวดาย ชายดง พงป่า

สร้างดิน ชุ่มน้ำ ฉ่ำฟ้า

รักษา โลกไว้ ให้มนุษย์

อย่าลืม…นะว่าสุดท้ายแล้ว

อย่าลืม…นะว่าสุดท้ายแล้ว
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะแก่
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะเจ็บ
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะตาย
อย่าลืม… ว่าวันหนึ่งเราจะพลัดพราก
อย่าลืม… ว่าชีวิตมิใช่ “ของเรา”
อย่าลืม… ว่าเวลาไม่อาจรีไซเคิล
อย่าลืม… ว่ามีชีวิตใครรอเราอยู่…!!!