ฟ้าอยู่สูง ดินอยู่ต่ำ

ฟ้าอยู่สูง ดินอยู่ต่ำ, ฟ้าอยู่สูง, ดินอยู่ต่ำ, ดิน, ฟ้า, sky, land
ฟ้าอยู่สูง ดินอยู่ต่ำ,

ฟ้าอยู่สูง  ดินอยู่ต่ำ   คนยังตามขึ้นไปจับบนขอบฟ้า

ผาอยู่สูง  เหวห้วงลึก  คนก็ยังตามปีนป่าย  หรือหย่อนกายลงไปหา

ชั่วทำง่าย  สำหรับคนที่ชอบทำชั่ว  แต่คนดีนั้นทำยาก 

ดีก็ทำง่าย  สำหรับคนที่ชอบทำดี  แต่คนชั่วนั้นทำยาก 

คนเกิดก่อนย่อมรู้ดีกว่า  คนเกิดทีหลัง

แต่คนเกิดที่หลัง  ก็ยังรู้ดีกว่าคนเกิดก่อน  (เหตุเพราะมันคนละยุค

คนละสมัย)  แต่เราควรเชื่อ  และเคารพคนที่เกิดก่อน

เพราะ  คนเกิดก่อน  เคยอาบน้ำร้อนมาก่อน  (ท่านว่าไว้อย่างนั้น)

 

     สิทธิชา

ศาสนาไม่เสื่อม

ศาสนาไม่เสื่อม, ใจดี, ใจบริสุทธิ์, ใจไม่หลง, ใจปฏิบัติตาม, ใจดีถึงพระพุทธ, ใจบริสุทธิ์ถึงพระธรรม, ใจปฏิบัติธรรมถึงพระสงฆ์, ใจไม่หลงถึงพระนิพพาน, กลอนธรรมะ
ใจดี, ใจบริสุทธิ์,  ใจปฏิบัติตาม, ใจไม่หลง,

ใจดี ถึงพระพุทธ

ใจบริสุทธิ์ ถึงพระธรรม

ใจปฏิบัติธรรม ถึงพระสงฆ์

ใจไม่หลง ถึงพระนิพพาน

ที่เสื่อมเพราะคนที่เข้ามาปฏิบัติ ไม่ศึกษาและปฏิบัติตามพระวินัย มักเอาความคิดที่เป็นอัตตาของตน มาใช้ในการปฏิบัติ ศาสนาพุทธมิใช่ เรื่องที่คิดเอาเอง เพราะความคิดของเรา มีแต่โลภ โกรธ หลง เพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามพระวินัยเพื่อชำระ โลภ โกรธ หลง กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจโดยปฏิบัติตามท่านผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คือพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งเห็นจริง

เรียนธรรมะบาลีเมื่อบวชอยู่

เรียนธรรมะบาลี เมื่อบวชอยู่, เป็นพระครู เป็นเจ้าคุณ เป็นมหา, เป็นนาคหลวง เปรียญ ๙ เจ้าปัญญา, ศูนย์ศึกษา บาลี ศักดิ์ศรีชน, เรียนธรรมะ, เรียนบาลี, พระครู, เจ้าคุณ, มหา, พระมหา, ธรรมะบาลี, เรียนประโยค
เรียนธรรมะบาลี เมื่อบวชอยู่, เป็นพระครู เป็นเจ้าคุณ เป็นมหา, เป็นนาคหลวง เปรียญ ๙ เจ้าปัญญา, ศูนย์ศึกษา บาลี ศักดิ์ศรีชน,

ขอบคุณกลอนธรรมะจาก ดร.มหาอดุลย์ คนแรง ป.ธ. ๙

จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง

จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง  อย่าเป็นคนดังที่ไม่ดี

จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง, คนดี, คนดีที่ไม่ดัง, อย่างเป็นคนดังที่ไม่ดี, คนดัง, คนดังที่ไม่ดี
จงเป็นคนดีที่ไม่ดัง, อย่างเป็นคนดังที่ไม่ดี,

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖

 

ขอบคุณเครดิตภาพจาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

กราบพระให้เป็น

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

กราบไม่เป็นเห็นรูปปั้นว่านั่นพระ, กราบธรรมะ, กราบพระสงฆ์, กราบพระ
กราบไม่เป็นเห็นรูปปั้นว่านั่นพระ, กราบธรรมะโดยใบลานมานานเนิ่น, กราบลูกหลานว่าพระสงฆ์งงเหลือเกิน, อย่ามัวเพลินกราบเล่น ๆ เป็นพิธี

ขอบคุณเครดิตภาพและบทกลอนธรรมะดี ๆ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล