ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล พระครูสมุห์คำปุน ฐิตปุญฺโญ ครบรอบ ๕๒ ปี

 

อายุวัฒนมงคล, พระสมุห์คำปุน ฐิตปุญฺโญ, อาจารย์กั้ง, วัดญาณวัฒนาราม, เมืองรูแปร์, ประเทศฝรั่งเศส, วัดญาณวัฒนาราม เมืองรูแปร์ ประเทศฝรั่งเศส

ใกล้มาถึงแล้วหนาวันฉันเกิด
สิ่งประเสริฐทั้งหลายเข้ามานะ
ใครที่เกิดจะร่วมบุญก็เชิญม
จัดร่วมกันเลยไม่ว่าสาธุการ
ทั้งอาหารหวานคาวข้าวแกงหม้

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคล พระครูสมุห์คำปุน ฐิตปุญฺโญ ครบรอบ ๕๒ ปี”