พักบ้าง

พักปีก   หลีกลา    ฟ้ากว้าง
พักร่าง   บินร่อน   ว่อนไหว
พักจิต   คิดตรง    มองไป
พักใจ   ใสเย็น   เห็นตน

ขอบคุณกลอนธรรมะ และภาพประกอบ จาก พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล

บทชมโฉม

#บทชมโฉม

พิศพักตร์ผ่องพักตร์ดังจันทร
พิศขนงโก่งงอนดังคันศิลป์

พิศเนตรดั่งเนตรมฤคิน
พิศทนต์ดั่งนิลอันเรียบราย

พิศโอษฐ์ดั่งหนึ่งจะแย้มสรวล
พิศนวลดังสีมณีฉาย

พิศปรางดั่งปรางทองพราย
พิศกรรณคล้ายกลีบบุษบง ดูน้อยลง

 

ขอบคุณ ป. ปัญญาเพชร