อันคนเฮานี้มีดีมีชั่ว

กันยายน 6, 2018 0 Comments

            อันว่าคนเฮานี้หาก มีความแตกต่าง  บางคนทุกข์ …

ตายแล้วไปไหน

สิงหาคม 6, 2018 0 Comments

มนุษย์ตายแล้วไปไหน ความสงสัยเหล่านี้ครั้งหนึ่งพระเจ้าปา …

พิธีการกราบศพ

สิงหาคม 6, 2018 0 Comments

พิธีการกราบศพ วิธีการนี้ไม่ได้มีการบันทึกไว้ในพระธรรมคำ …

สมาทานศีล 5 ด้วยตนเอง

สิงหาคม 6, 2018 0 Comments

สมาทานศีล 5 ด้วยตนเอง ศีล ของฆราวาส ศีล5 ศีล 8. หรือศีล …