คืนวันอันมีค่า

ตุลาคม 31, 2018 0 Comments

§ คืนวันอันมีค่า __________ อโมฆํ ทิวสํ กยิรา~อปฺเปน พห …

คนพาล

ตุลาคม 26, 2018 0 Comments

ความดีที่ทำไว้

ตุลาคม 25, 2018 0 Comments

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ สมฺปรายิกํ ความดีที่ทำไว้เอง เป็นมิต …

ยาทิสํ วปเต พีชํ บุคคลหว่านพืชเช่นใด

กรกฎาคม 17, 2018 0 Comments

ยาทิสํ วปเต พีชํ  ตาทิสํ ลภเต  ผลํ กลฺยาณการี กลฺยาณํ   …

อสุภาย จิตฺตํ จงอบรมจิตให้แน่วแน่มั่นคง

กรกฎาคม 17, 2018 0 Comments

อสุภาย  จิตฺตํ  ภาเวหิ      เอกคฺคํ สุสมาหิตํ สติ กายคต …