การแปลงเลขต่างศักราช

สิงหาคม 24, 2018 0 Comments

1) ต้องการทำ พ.ศ. เป็น ค.ศ. เอา 543 ลบ พ.ศ. ต้องการทำ ค …

มงคล 38 ประการ

กรกฎาคม 31, 2018 0 Comments

เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน  พุทธมงคล 38 ประการ  ผู …

เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน

กรกฎาคม 26, 2018 0 Comments

เคล็ดเสริมสิริมงคลชีวิตประจำวัน  พุทธมงคล 38 ประการ  ผู …

แม่บารมี

กรกฎาคม 26, 2018 0 Comments

บารมีแม่ที่แผ่กว้าง      แม่ เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังและปร …

บารมี 10 ทัศ

กรกฎาคม 17, 2018 0 Comments

บารมี แปลว่า กำลังใจเต็ม บารมี 10 ทัศ มีดังนี้ 1.ทานบาร …