บทสวดกรณียเมตตสูตร (สิ่งที่พึงกระทำ)

บทสวดกรณียเมตตสูตร นี้ เมื่อสวดแล้วทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็นสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน

อ่านเพิ่มเติม “บทสวดกรณียเมตตสูตร (สิ่งที่พึงกระทำ)”