สิงหาคม 22, 2022

วันเกิดเรา (Happy birthday to me)

นนธชา

วันเกิดเรา เข้าใจผิด คิดว่า “สุข” แต่มัน “ทุกข์” ซ่อนไว้ ในโมหันธ์ เจริญสติ สมบูรณ์อยู่ รู้ปัจจุบัน …

สิงหาคม 22, 2022
พฤษภาคม 15, 2022

ธรรมสวัสดี

นนธชา

ให้คบกัลยาณมิตรเด้อ สินำพาเฮาไปพบสิ่งดี ๆ ถ้าเฮดผิด…เขาสิคอยเตือน ถ้าเฮาดี…เขาซิส่งเสริมให้ดียิ่…

พฤษภาคม 15, 2022

กลอนธรรมะ

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก การให้ยิ่งใหญ่เสมอ

นาคน้อย, นาค, นาคเณร, เตรียมบวช, เตรียมบวชเณร, ผ้าขาว, ผ้าไตร, ชุดขาว, เด็กน้อย, เด็ก, นาคเด็ก, บวช, บวชเณร, เตรียมบรรพชา, บรรพชา, บวชเรียน, บวชเณร, นาคถือผ้าไตร, ห่มขาว,

บวชเณร

บรรพชา

” ชีวิตนี้น้อยนัก..แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก “

The long live

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

Meditation

Bringing Life to Your Smile

Experienced ​

This is a Meditation

Advance ​

This is a Meditation​​

Results​

This is a Meditation

Modern

This is a Meditation

นมัสการ

นมัสการ แปลว่า การทำความนอบน้อม, การทำความเคารพด้วยการยกมือไหว้ เป็นคำ สำหรับคฤหัสถ์ที่ใช้กับพระสงฆ์…

Read More

บารมี

บารมี คือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง, บารมีที่พระโพธิสัตว์ ต้องบำเพ็…

Read More

บอกศักราช

บอกศักราช หมายถึง การบอกวัน เดือน ปี ปัจจุบัน การบอกศักราช เป็นธรรมเนียมของพระมาแต่โบราณ เพราะสมัยก่…

Read More

ใบสุทธิ

ใบสุทธิ หมายถึง เอกสารที่แสดงความบริสุทธิ์ ของภิกษุสามเณรว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ถูกต้องตาม พระธรรมวินั…

Read More

ผ้าขาว

ผ้าขาว เป็นสำนวน ใช้เรียกชายที่สละบ้าน เรือนทางโลกมาอยู่วัดเพื่อเตรียมตัวจะบวช เป็นภิกษุในพระพุทธศาส…

Read More

ภูษาโยง

ภูษาโยง คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหรือ หีบศพสำหรับทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธี กรรม เช่น บังสุกุล หรือโย…

Read More

นาค

นาค แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้ไม่มีทุกข์, ผู้ไม่ทำบาป   นาค ในที่ทั่วไป หมายถึง ผู้ไปอยู่วัด เพื่อ…

Read More

กุฏิ

กุฏิ (อ่านว่า กุด หรือกุดติ) แปลว่า กระต๊อบ, กระท่อม, โรงนา ใช้ว่า กุฎี ก็ได้ เรียกเพี้ยน ไปว่า กฏิ …

Read More
1 2 3 4

การฝึกสมาธิ 40 วิธี

Meditation

01.
นั่งสมาธิ​

โดยนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย

02.
ยืนสมาธิ

ยืนตัวตรง ทำตัวให้สบาย กำหนดลมหายใจ เข้า-ออก หรือบริกรรมว่า “พุธ โท”

03.

Meditation

04.

Meditation

05.
เดินจงกรม

Meditation Walking

06.

Meditation

07.
นอนสมาธิ

Meditation sleep

08.
เพ่งกสิณไฟ

Meditation

พญานาค

ความเห็นแก่ตัว ทำลายมิตรภาพ

Happy Stories

Meditation
ลมลำเพย, ลม, ลดพัด, ใบไม้, ใบเมเปิ้ล, คนโง่, หลงตัว, ลืมตาย,นบดิน
การฝึกสมาธิช่วยทำให้จิตใจสงบ สมองดี ไม่ขี้ลืม
Meditation
ใบแรกอ่อน, อ่อนเยาว์, สีเขียว, ใบไม้, ใบไม้สีเขียวอ่อน, ใบไม้สีเขียว, ป่า, เถาวัลย์แสงทิพย์
“ดูจิตภายใน ไม่ส่งใจไปข้างนอก ปล่อยวางทุกสิ่ง”
Meditation
เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้, อย่าเสียเวลา, เวลา, เป็นทุกข์, เรา, Time, Time on earthแก้วกานดา
^_^ความสุขที่เกิดจากการฝึกสมาธิ เป็นความสุขที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบ*-*
Meditation
น้ำกับใบบัว, หยดน้ำ, ใบบัว, ใจเราเหมือนน้ำ, lotusละเอียด
-*-* บางครั้ง การทำอะไรช้า ๆ ก็ดีกว่า การทำอย่างรีบร้อน แต่ไม่ได้ผลอะไร**-
Meditation
วันพระ, ละกิเลส, บำเพ็ญทาน, การให้, ให้ทาน, อภัยทาน, ให้อภัย, วันพระต้องละกิเลส, วันพระต้องรักษาศีล, วันพระต้องงดเว้นความชั่วมะนาวหวาน
+–+ แค่เห็นชื่อ ก็ตรงข้ามกับความเป็นจริง ซึ่งจริง ๆ แล้วมันก็เป็นเช่นนั้น