นาคน้อย (เตรียมบวชเณร)

มกราคม 21, 2020 0 Comments

นาคน้อย เตรียมบวชเณรภาคฤดูร้อน

เครื่องไทยธรรม

ธันวาคม 23, 2019 0 Comments

อนุโมทนา

พฤษภาคม 7, 2019 0 Comments

อนุโมทนา แปลว่า ความยินดีตาม, ความพลอยยินดี หมายถึง การ …

กรรม

พฤษภาคม 7, 2019 0 Comments

กรรม แปลว่า การทำ, การกระทำ เป็นคำ กลาง ๆ ยังไม่บ่งว่าเ …

กรรมวาจาจารย์

พฤษภาคม 7, 2019 0 Comments

     กรรมวาจาจารย์ (อ่านว่า กำมะวาจาจาน) แปลว่า อาจารย์ …

กรรมฐาน

พฤษภาคม 7, 2019 0 Comments

กรรมฐาน (อ่านว่า กำมะถาน) แปลว่า ที่ตั้ง แห่งกรรมคืองาน …

ใจเขา ใจเรา

เมษายน 26, 2019 0 Comments

ใจคน ใจใคร ก็ใจเขา จะให้เหมือน ใจเรา กระไรได้ ต่างคน ต่ …

ชีวิตประเสริฐ

เมษายน 26, 2019 0 Comments

ศีลเป็นสะพาน  ทานเป็นเสบียง  ภาวนาเป็นตะเกียง นำไปสู่ชี …