ขอเชิญร่วมพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุปาพจนุตตมมงคล ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

***ขอเชิญร่วมพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็…

Read More

ธรรมใจให้สบาย

https://www.youtube.com/watch?v=2nBmifrl6WI ของคุณเครดิต video เพลงจากศิลปินและจิตอาสากลุ่มบัวลอย

Read More

พิธีวางศิลาฤกษ์ พระธาตุปาพจนุตตมมงคล วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

***วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๙ น. พระเทพวัชรเมธี ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอา…

Read More

ประทานพระอนุเคราะห์ ให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร เจริญพระพุทธมนต์ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

Read More
กันยายน 11, 2023

วันโลกร้อน

นนธชา

วันโลกร้อน เจ็บลึก รู้สึกหนาวกระแสข่าว แพ้พ่าย วอดวายสิ้นนักบวชดัง ฝังกลบ จบชีวินหลงกามกิน กลายเป็นเ…

กันยายน 11, 2023

กลอนธรรมะ

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก การให้ยิ่งใหญ่เสมอ

บวชเณร

บรรพชา

ชีวิตนี้น้อยนัก..แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

Meditation

Bringing Life to Your Smile

Experienced ​

This is a Meditation

Advance ​

This is a Meditation​​

Results​

This is a Meditation

Modern

This is a Meditation

นมัสการ

นมัสการ แปลว่า การทำความนอบน้อม, การทำความเคารพด้วยการยกมือไหว้ เป็นคำ สำหรับคฤหัสถ์ที่ใช้กับพระสงฆ์…

Read More

บารมี

บารมี คือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง, บารมีที่พระโพธิสัตว์ ต้องบำเพ็…

Read More

บอกศักราช

บอกศักราช หมายถึง การบอกวัน เดือน ปี ปัจจุบัน การบอกศักราช เป็นธรรมเนียมของพระมาแต่โบราณ เพราะสมัยก่…

Read More

ใบสุทธิ

ใบสุทธิ หมายถึง เอกสารที่แสดงความบริสุทธิ์ ของภิกษุสามเณรว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ถูกต้องตาม พระธรรมวินั…

Read More

ผ้าขาว

ผ้าขาว เป็นสำนวน ใช้เรียกชายที่สละบ้าน เรือนทางโลกมาอยู่วัดเพื่อเตรียมตัวจะบวช เป็นภิกษุในพระพุทธศาส…

Read More

ภูษาโยง

ภูษาโยง คือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหรือ หีบศพสำหรับทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธี กรรม เช่น บังสุกุล หรือโย…

Read More

นาค

นาค แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้ไม่มีทุกข์, ผู้ไม่ทำบาป   นาค ในที่ทั่วไป หมายถึง ผู้ไปอยู่วัด เพื่อ…

Read More

กุฏิ

กุฏิ (อ่านว่า กุด หรือกุดติ) แปลว่า กระต๊อบ, กระท่อม, โรงนา ใช้ว่า กุฎี ก็ได้ เรียกเพี้ยน ไปว่า กฏิ …

Read More
1 2 3 4

การฝึกสมาธิ 40 วิธี

Meditation

01.
นั่งสมาธิ​

โดยนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย

02.
ยืนสมาธิ

ยืนตัวตรง ทำตัวให้สบาย กำหนดลมหายใจ เข้า-ออก หรือบริกรรมว่า “พุธ โท”

03.

Meditation

04.

Meditation

05.
เดินจงกรม

Meditation Walking

06.

Meditation

07.
นอนสมาธิ

Meditation sleep

08.
เพ่งกสิณไฟ

Meditation

พญานาค

ความเห็นแก่ตัว ทำลายมิตรภาพ

Happy Stories

Meditation
ลมลำเพย, ลม, ลดพัด, ใบไม้, ใบเมเปิ้ล, คนโง่, หลงตัว, ลืมตาย,นบดิน
การฝึกสมาธิช่วยทำให้จิตใจสงบ สมองดี ไม่ขี้ลืม
Meditation
ใบแรกอ่อน, อ่อนเยาว์, สีเขียว, ใบไม้, ใบไม้สีเขียวอ่อน, ใบไม้สีเขียว, ป่า, เถาวัลย์แสงทิพย์
“ดูจิตภายใน ไม่ส่งใจไปข้างนอก ปล่อยวางทุกสิ่ง”
Meditation
เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้, อย่าเสียเวลา, เวลา, เป็นทุกข์, เรา, Time, Time on earthแก้วกานดา
^_^ความสุขที่เกิดจากการฝึกสมาธิ เป็นความสุขที่ไม่มีสิ่งใดเปรียบ*-*
Meditation
น้ำกับใบบัว, หยดน้ำ, ใบบัว, ใจเราเหมือนน้ำ, lotusละเอียด
-*-* บางครั้ง การทำอะไรช้า ๆ ก็ดีกว่า การทำอย่างรีบร้อน แต่ไม่ได้ผลอะไร**-
Meditation
วันพระ, ละกิเลส, บำเพ็ญทาน, การให้, ให้ทาน, อภัยทาน, ให้อภัย, วันพระต้องละกิเลส, วันพระต้องรักษาศีล, วันพระต้องงดเว้นความชั่วมะนาวหวาน
+–+ แค่เห็นชื่อ ก็ตรงข้ามกับความเป็นจริง ซึ่งจริง ๆ แล้วมันก็เป็นเช่นนั้น